UWAGA!!! Powyższe ceny obowiązują zawsze do 7 dnia każdego miesiąca!!! Później każda płatność wzrasta o 10 zł.

Płatności można dokonać gotówką przed zajęciami lub przelewem na konto:

Milagro Donata Liszczak

Dieta.pl